مربیان ۱۳۹۳

نام شهرستان

نماینده در شهرستان نام باشگاه ، آدرس ، تلفن ، ساعت تمرین

عکس

Niederlassung

S Ali Akbar Ghasemi

Erhaltung: Dan 7

از فدراسیون کاراته

و سازمان جهانی

درجه مربیگری : یک ملی

و درجه برانچ چیف از سازمان جهانی

Grad Urteil:

Welt Rfry

Mazandaran - Chalus -

بعد از میدان خط هشت – نرسیده به پل سردآبرود –

باشگاه ورزشی البرز

Trainingstage:

Pair 18-21: 30

۰۱۹۱۲۲۵۰۳۸۹

Mobil: 09111930625

فکس ۰۱۹۱۲۲۵۲۵۳۰

E-mail:

A_A_ghasemi@yahoo.com

kyokushinghasemi@gmail

Website: www.kyokushinghasemi.ir

Untitled-1
Niederlassung

حمیدرضا اقلیمی

Erhaltung: Nach unten 6,

از فدراسیون کاراته

و سازمان جهانی

O Coaching:

۳ ملی

Grad Urteil: R-A

Mazandaran - Chalus -

باشگاه بسیج

Trainingstage:

Paar Stunden 18-20

& Nbsp;

Untitled-2
چالوس(هچیرود) آقای امید باقری 

Erhaltung: 5AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ ملی

& Nbsp;

Grad Urteil: J-C

& Nbsp;

& Nbsp;

Kaspischen - Hchyrvd

سالن ورزشی بانوان

Trainingstage:

Personen im Alter von 18 bis 21

& Nbsp;

Untitled-3

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;

Niederlassung

علی اصغر الیاسی 

درجه : دان ۲ از فدراسیون کاراته

& Nbsp;

درجه مربیگری : ۳ ملی

& Nbsp;

چالوس – بورسر – کانون تربیتی آموزش و پرورش

تنکابن

خسرو مدنی

Erhaltung: 5AZ Dan Karate Federation

و سازمان جهانی

درجه مربیگری :۱ ملی

Grad Urteil: R-A و جاج جهانی

Mazandaran Branche -

Golden Beach - Phase 2 West

پلاک ۹۰ – باشگاه ساحل

Trainingstage:

Pair 17-18: 30

& Nbsp;

Untitled-4

خرم آباد

رحمت سلیمی 

Erhaltung: 5AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

درجه مربیگری :۲ ملی

& Nbsp;

Grad Urteil: J-A

مازندران- خرم آباد – جنب زمین فوتبال باشگاه شهید مهدی پور

Trainingstage:

Paar Stunden 17: 00-18: 30

Die Öffnungszeiten von 17: 00-18: 30

باشگاه قلعه گردن

Abbas Abad

محمد یوسف امرجی 

Erhaltung: 4AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

و سازمان جهانی

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ ملی

& Nbsp;

Grad Urteil: J-C

& Nbsp;

Mazandaran Niederlassung

خ شهدا جنب آتش نشانی

Club Märtyrer sajedi

Personen 19 bis 21

& Nbsp;

& Nbsp;

Untitled-5

& Nbsp;

& Nbsp;

نام شهرستان نماینده در شهرستان نام باشگاه، آدرس ، تلفن ، ساعت تمرین عکس

نکاء

سید عباس هاشمی 

Erhaltung: 4AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

درجه مربیگری :سه ملی

& Nbsp;

Grad Urteil: J-A

Mazandaran Gegen Zapfsäule

کوچه هانوی باشگاه ثنا

Trainingstage:

Paar 19 bis 21

& Nbsp;

Untitled-6

نکاء

بهزاد حبیبی 

Erhaltung: Don ۴از فدراسیون کاراته

& Nbsp;

درجه مربیگری :۲ ملی

Mazandaran angrenzenden Gemeinden

طبقه اول – باشگاه ذوالفقار

Trainingstage:

Die Öffnungszeiten: 21 bis 22: 30

& Nbsp;

Untitled-7

نکاء

عباس علی میرزائی 

Erhaltung: 3AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ ملی

Kaspischen - Gegen Zapfsäule Ghaffari - das Ende der 44

ساختمان آب – باشگاه ثنا

Trainingstage:

Person: 19 bis 21

& Nbsp;

Untitled-8

ساری

رضا بابائی زیدی 

درجه : دان ۵ از فدراسیون کاراته

& Nbsp;

درجه مربیگری: ۱ ملی

& Nbsp;

Grad Urteil: R-C

مازندران- ساری – خیابان فرهنگ

سالن ‍شهید علمدار

Trainingstage:

Paar 19: 30-21

& Nbsp;

Untitled-9

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;

فریدونکنار

محمد اسماعیل زاده 

درجه : دان ۳ از فدراسیون کاراته

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ ملی

& Nbsp;

فریدونکنار – سالن شهدا – خانه کاراتهروزهای زوجساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰ 

Untitled-13

ساری حسین گرجی

& Nbsp;

درجه : دان ۳ از فدراسیون کاراته

& Nbsp;

درجه مربیگری : ۳ ملی

& Nbsp;

& Nbsp;

ساری – بلوار عسگری محمدیان – 

خ بقیة ا …مجتمع نعیم

& Nbsp;

روزهای فرد ۲۰ الی ۲۱٫۳۰

نور

قنبر زمان کاظمیان 

Erhaltung: 3AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ ملی

& Nbsp;

Grad Urteil: J-A

Mazandaran St. Nima - Nylvfr27

سالن سلطانپور

Trainingstage:

Person: 19 bis 21

& Nbsp;

Untitled-11

MarzanAbad

(Gvytr)

علی پولادی 

Erhaltung: 3AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ ملی

Caspian-Gvytr-

باشگاه ستارگان

Trainingstage:

فرد ۱۹ تا ۲۱

Untitled-12
محمود آباد محمد اسماعیل زاده 

درجه : دان ۳ از فدراسیون کاراته

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ ملی

Iran - Mahmud Abad - Amol Straße - Vereins Khomeini

Paare zwischen 16 und 17 Tage im Alter von: 30

hUntitled-13

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;

نام شهرستان

نماینده در شهرستان نام باشگاه، آدرس ، تلفن ، ساعت تمرین عکس
بابل Muhammad gerade& Nbsp;

Erhaltung: 3AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

و سازمان جهانی

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ ملی

& Nbsp;

Ermessens: J-C

Kaspischen - Babylon - Liberty Stadium

Trainingstage:

TA30 Paar 20: 21

& Nbsp;

Untitled-113

رامسر

حسن بالابندی 

Erhaltung: Don ۶از فدراسیون کاراته

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ ملی

& Nbsp;

Grad Urteil: R-C

Ramsar Mazandaran - Institut für Leibeserziehung Club, neben dem Bett

Trainingstage:

Person: 16 bis 18: 30

Untitled-14

Niederlassung

صادق رحمتی 

Erhaltung: 4AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ ملی

& Nbsp;

Ermessens: J-A

& Nbsp;

مازندران – چالوس کمربندی –اکبرآباد – باشگاه شهدا

Trainingstage:

Fred: 18: 30 auf 20

& Nbsp;

بابل

فرشید جماعت ملک 

درجه دان : دان ۴ از فدراسیون کاراته

& Nbsp;

Coaching Ebene 2: Nationale

& Nbsp;

Ermessens: J-C

بابل – کمربندی غربی – چهار راه تند ست

باشگاه نور

روزهای فرد ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۰:۳۰

& Nbsp;

& Nbsp;

نام شهرستان

نماینده در شهرستان نام باشگاه، آدرس ، تلفن ، ساعت تمرین عکس

نوشهر

دخیل عباس قنبری& Nbsp;

Erhaltung: 6AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ ملی

& Nbsp;

درجه داوری : R – C

Mazandaran Noshahr

گردکل سالن شهید بهشتی

Trainingstage:

Die 18: 30 bis 20: 30

& Nbsp;

Untitled-16
نوشهر صادق پور قربان 

Erhaltung: 5AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ملی

& Nbsp;

Grad Urteil: R-B

Mazandaran Koshk-e Sara

Sports Hall of Martyrs

Trainingstage:

فرد ۱۸ تا ۲۰

Untitled-17

نوشهر

رحمت ا.. عراقی 

Erhaltung: 4AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ ملی

& Nbsp;

Grad Urteil: J-C

& Nbsp;

Mazandaran - Chalus

هلستان سالن ورزشی شهدا

Trainingstage:

Person: 21-22: 30

& Nbsp;

Untitled-18

میاندرود

عبدا.. فرخی 

O Dan Karate Federation 3AZ

& Nbsp;

Coaching Stufe 3 Nationale

& Nbsp;

Mazandaran St. Kontakte

کوچه تختی – سالن کشتی

Trainingstage:

Die 17: 30 bis 19

& Nbsp;

نام شهرستان

نماینده در شهرستان نام باشگاه، آدرس ، تلفن ، ساعت تمرین

عکس

سورک

(Helmsr)

یاسر معافی & Nbsp;

Erhaltung: 3AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

درجه مربیگری : ۳ملی

& Nbsp;

Grad Urteil: J-C

Mazandaran Straße Lanka Edelstein

بعد از روستای عباس آباد –

روستای حلمسر –سالن بسیج

Trainingstage:

Die 17: 30 bis 19: 30

Untitled-19

بهشهر

حمزه علیزاده 

Erhaltung: 3AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ملی

& Nbsp;

Grad Urteil: R-C

Mazandaran

Blvaz Märtyrer Hasheminejad -Grayyl Nachbarschaft - nicht überfahren -

Phoenix-Club

Trainingstage:

فرد ۱۸ تا ۲۰

Untitled-20

بهشهر

رضا قنبریان 

درجه :دان ۳ از فدراسیون کاراته

& Nbsp;

مربیگری ; ۳ ملی

& Nbsp;

درجه داوری ; j – a

& Nbsp;

مازندران – بهشهر – خیابان امام – سالن تختی – باشگاه یارا

روزهای زوج هفته ساعت ۱۹٫۳۰ الی ۲۱

Shirud

خسرو مدنی

Erhaltung: 5AZ Dan Karate Federation

و سازمان جهانی

درجه مربیگری :۱ ملی

Grad Urteil: R-A

و جاج جهانی

Untitled-4

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;

نام شهرستان نماینده در شهرستان نام باشگاه، آدرس ، تلفن ، ساعت تمرین عکس
کلاردشت(حسن کیف) رضا نوری 

Erhaltung: 4AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

و سازمان جهانی

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ ملی

& Nbsp;

Grad Urteil: R-C

مازندران-کلاردشت –جنب اداره تربیت بدنی – 

سالن شهدا

روزهای تمرین :فرد : ۱۸:۳۰ تا ۲۰

بابلسر

مهرداد شکوهی

Erhaltung: 5. Dan Karate Federation

Coaching Stufe 3 Nationale

Ermessens: R-C

Caspian-Bablsr- St. iranischen Revolutionsgarden - Eastern Boulevard Parkplatz 1 Turnhalle Schleier

Trainingstagen: eine

19 bis 20, 30

Untitled-22
Niederlassung مرضیه خانزاده

درجه: دان ۲ از فدراسیون کاراته

Coaching Stufe 3 Nationale

درجه داوری: j – c

Teheran-Chalus

خیابان رادیو دریا – باشگاه ولایت

& Nbsp;

Niederlassung

ویدا صیادی نژاد 

Erhaltung: 4AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

درجه مربیگری :۲ مل

& Nbsp;

یدرجه داوری : R-B

& Nbsp;

Teheran-Chalus

خیابان رادیو دریا – باشگاه آبشار۱

Trainingstage:

Fred: 14: 30 bis 16

& Nbsp;

Untitled-23

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;

نام شهرستان

نماینده در شهرستان نام باشگاه، آدرس ، تلفن ، ساعت تمرین عکس
Niederlassung سکینه دومنجیری 

Erhaltung: 3AZ Dan Karate Federation

& Nbsp;

درجه مربیگری :۳ملی

& Nbsp;

Grad Urteil: J-A

Mazandaran

چالوس – رادیو دریا –

باشگاه آبشار۲

Trainingstage:

Die 15: 30 bis 17

Untitled-24

Niederlassung

صغری رحمتی 

O Dan Karate Federation 4AZ

& Nbsp;

Coaching Ebene 2: Nationale

& Nbsp;

Grad Urteil: R-B

Teheran-Chalus

Nach acht Line -, bevor die Leitung ist nicht ungewöhnlich-Turnschuhe -Rvbrvy Alborz

Trainingstage:

Fred: 15: 30 bis 17

& Nbsp;

Untitled-25

تنکابن

صفیه عزیز ساجدی& Nbsp;

O Dan Karate Federation 4AZ

& Nbsp;

Coaching Ebene 2: Nationale

& Nbsp;

Grad Urteil: R-B

Mazandaran Branche -

باشگاه شهید کریم ساجدی

Trainingstage:

Personen im Alter von 18 bis 19: 30

Untitled-26

بابلسر

سحر میرزابابایی

Dan Grade: 1

از فدراسیون کاراته

Coaching Stufe 3 Nationale

& Nbsp;

& Nbsp;

بابلسر – بلوار دانش

خرم آباد

حکیمه عشوریان 

O Dan Karate Federation 1Az

& Nbsp;

O Coaching: 3Mly

& Nbsp;

درجه داوری : j – c

خرم آباد سالن قلعه گردن

روزهای تمرین

Paar 15 auf 16: 30

& Nbsp;

& Nbsp;

Lassen Sie eine Antwort

Thema