کمپ پاییزه کیوکوشین کاراته ماتسوشیما ایران – ۱۷٫۱۸٫۱۹ مهرماه ۹۸ – مازندران / رامسر

448417421_269445 - Copy (2)

کمپ بزرگ پاییزه کیوکوشین کاراته ماتسوشیما ایران طی روزهای ۱۷٫۱۸٫۱۹ مهرماه ۹۸ به میزبانی استان مازندران در شهرستان رامسر برگزار میگردد .

theme