مسابقات بین المللی کیوکوشین کاراته ماتسوشیما – ۳۱ شهریور ماه – آذربایجان / باکو

IMG_20190916_211441_220

موضوع