برگزاری جلسه هیات رئیسه سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما

IMG_20190525_131202_327

 

جلسه هیات رئیسه سبک کیوکوشین کارته ماتسوشیما با حضور دکتر محسن آشوری و اعضاء هیات رئیسه به میزبانی آکادمی کاراته جلیلیان در تهران برگزار گردید .

 

انسجام هر چه بیشتر سبک و نظام مندی هر چه بیشتر کمیته های آموزش و داوری و برگزاری مسابقات خاورمیانه از موارد مطرح شده در این جلسه بود .

 

در پایان هدایایی به رسم یادبود از طرف آکادمی به اعضاء هیات رئیسه اهدا گردید .

thème