برگزاری جلسه هیات رئیسه سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما

IMG_20190525_131202_327

& Nbsp;

جلسه هیات رئیسه سبک کیوکوشین کارته ماتسوشیما با حضور دکتر محسن آشوری و اعضاء هیات رئیسه به میزبانی آکادمی کاراته جلیلیان در تهران برگزار گردید .

& Nbsp;

انسجام هر چه بیشتر سبک و نظام مندی هر چه بیشتر کمیته های آموزش و داوری و برگزاری مسابقات خاورمیانه از موارد مطرح شده در این جلسه بود .

& Nbsp;

در پایان هدایایی به رسم یادبود از طرف آکادمی به اعضاء هیات رئیسه اهدا گردید .

Thema