مسابقات بین المللی قهرمان قهرمانان کیوکوشین ماتسوشیما – ارمنستان / ایروان – ۹۸٫۰۲٫۲۸/۲۹

IMG_20190514_133012_333

 

مسابقات بین المللی قهرمان قهرمانان کیوکوشین ماتسوشیما در رده های سنی ۶ تا ۱۶ سال پسران و دختران ( کومیته و کاتا ) در تاریخ ۲۸/۲۹ اردیبهشت ماه ۹۸ در کشور ارمنستان شهر ایروان

برگزار میگردد .

theme