مسابقات کاپ آزاد کیوکوشین ماتسوشیما اوکراین – کیو _ ۹۸/۰۱/۳۰٫۳۱

مسابقات کاپ آزاد کیوکوشین کاراته ماتسوشیما در کشور اوکراین ( کیو ) در روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردین ۹۸ در دو قسمت کومیته و کاتا برگزار میگردد .

رده سنی کویته ( آقایان – بانوان )

۱۰-۱۱

۱۲-۱۳

۱۴-۱۵

۱۶-۱۷

۱۸-۳۵

۳۵ + فقط آقایان

 

رده سنی کاتا

۱۰-۱۳

۱۴-۱۷

۱۸ +

 

テーマ