الحكام

لجنة التحكيم 1393

صورت اسامی داوران فعال کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان مازندران آقایان: سال۱۳۹۳ ردیف نام ونام خانوادگی تلفن درجه داوری شهرستان درجه دان ملاحظات ۱ علی اکبر قاسمی رفری جهانی چالوس ۷ رئیس کمیته داوران ماتسوشیما ایران و خاورمیانه ۲ حمیدرضا اقلیمی رفری A چالوس ...

أكمل القراءة »
موضوع