داوران

داوران ۱۳۹۳

  صورت اسامی داوران فعال کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان مازندران  آقایان: سال۱۳۹۳ ردیف نام ونام خانوادگی تلفن درجه داوری شهرستان درجه دان ملاحظات   ۱                علی اکبر قاسمی     رفری جهانی چالوس ۷ رئیس کمیته داوران ماتسوشیما ایران و خاورمیانه ۲             حمیدرضا  اقلیمی   رفری A چالوس ...

ادامه مطلب »
theme