مربیان فعال

مربیان ۱۳۹۳

نام شهرستان نماینده در شهرستان نام باشگاه ، آدرس ، تلفن ، ساعت تمرین عکس  چالوس شیهان علی اکبر قاسمی درجه : دان ۷ از فدراسیون کاراته و سازمان جهانی درجه مربیگری : یک ملی و درجه برانچ چیف  از سازمان جهانی درجه داوری : رفری جهانی مازندران – چالوس – بعد از میدان خط هشت – نرسیده به پل ...

ادامه مطلب »
theme